Q529 – Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad

ICD-10 kod för Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad är Q529.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen (Q52), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad:

ICD-kod Q529
Diagnos Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
Kategori Q52, Andra medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)