Q530 – Ektopisk testikel

ICD-10 kod för Ektopisk testikel är Q530.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke nedstigen testikel (Q53), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Ektopisk testikel:

ICD-kod Q530
Diagnos Ektopisk testikel
Kategori Q53, Icke nedstigen testikel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)