Q531 – Icke nedstigen testikel, ensidig

ICD-10 kod för Icke nedstigen testikel, ensidig är Q531.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke nedstigen testikel (Q53), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Icke nedstigen testikel, ensidig:

ICD-kod Q531
Diagnos Icke nedstigen testikel, ensidig
Kategori Q53, Icke nedstigen testikel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)