Q532 – Icke nedstigen testikel, dubbelsidig

ICD-10 kod för Icke nedstigen testikel, dubbelsidig är Q532.

Diagnosen klassificeras under kategorin Icke nedstigen testikel (Q53), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Icke nedstigen testikel, dubbelsidig:

ICD-kod Q532
Diagnos Icke nedstigen testikel, dubbelsidig
Kategori Q53, Icke nedstigen testikel
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)