Q544 – Medfödd chordee

ICD-10 kod för Medfödd chordee är Q544.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hypospadi (Q54), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Medfödd chordee:

ICD-kod Q544
Diagnos Medfödd chordee
Kategori Q54, Hypospadi
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)