Q548 – Andra specificerade hypospadier

ICD-10 kod för Andra specificerade hypospadier är Q548.

Diagnosen klassificeras under kategorin Hypospadi (Q54), som finns i kapitlet Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99) (Q00-Q99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade hypospadier:

ICD-kod Q548
Diagnos Andra specificerade hypospadier
Kategori Q54, Hypospadi
Sektion Q00-Q99, Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser (Q00-Q99)