V6460 – Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, passagerare skadad i trafikolycka-idrott

ICD-10 kod för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, passagerare skadad i trafikolycka-idrott är V6460.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss (V64), som finns i kapitlet Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) (V01-Y98).

ICD-10 klassifikation för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, passagerare skadad i trafikolycka-idrott:

ICD-kod V6460
Diagnos Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, passagerare skadad i trafikolycka-idrott
Kategori V64, Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss
Sektion V01-Y98, Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)