V6503 – Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning

ICD-10 kod för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning är V6503.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg (V65), som finns i kapitlet Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) (V01-Y98).

ICD-10 klassifikation för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning:

ICD-kod V6503
Diagnos Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-annan sysselsättning
Kategori V65, Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
Sektion V01-Y98, Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)