V6509 – Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter

ICD-10 kod för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter är V6509.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg (V65), som finns i kapitlet Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98) (V01-Y98).

ICD-10 klassifikation för Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter:

ICD-kod V6509
Diagnos Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg, förare skadad i olycka, ej trafik-ospec aktiviteter
Kategori V65, Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i kollision med tåg
Sektion V01-Y98, Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-Y98)