Kliniska miniräkare

Apgar Score

Beräkna Apgar-score Tolkning av Apgar-score Apgar-score inbegriper 5 parametrar, för vilka barnet kan erhålla 0 (frånvaro), 1 (måttlig) eller 2 (tydlig) poäng. Maximalt kan 10

Anjongap

Anjongap beräknas som följer: Anjongap = Na+ + K+ – Cl– – HCO3– Anjongap och metabol acidos Det finns flera typer av metabolisk acidos. Dessa definieras utifrån deras

San Francisco Syncope Rule

Beräkna San Francisco Syncope Rule Tolkning Poäng Tolkning 0 kriterier uppfyllda Låg risk för allvarlig händelse 1 eller fler kritier uppfyllda Måttlig till hög risk