Kolhydraträkning (insulinbehov)

Kolhydraträkning
Ange hur många enheter insulin (av alla sorter) du använder under ett dygn.

Resultat

300-regelng kolhydrater
300-regeln: antal gram kolhydrater som 1 enhet insulin räcker till vid frukost
500-regelng kolhydrater
500-regeln: antal gram kolhydrater som 1 enhet insulin räcker till vid övriga måltider
300-regelnmmol/l sänkning
100-regeln: hur stor sänkning i blodsocker (mmol/l) som 1 enhet insulin ger.