AA001 – Adenosintest (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Adenosintest (i) är AA001.

Kod AA001
Kodtext Adenosintest (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke