AA003 – Amplitudintegrerat EEG, långtidsövervakning

KVÅ Åtgärdskoden för Amplitudintegrerat EEG, långtidsövervakning är AA003.

Kod AA003
Kodtext Amplitudintegrerat EEG, långtidsövervakning
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke