AA004 – Angiografi av arteria vertebralis

KVÅ Åtgärdskoden för Angiografi av arteria vertebralis är AA004.

Kod AA004
Kodtext Angiografi av arteria vertebralis
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke