AA005 – Angiografi av carotis interna

KVÅ Åtgärdskoden för Angiografi av carotis interna är AA005.

Kod AA005
Kodtext Angiografi av carotis interna
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke