AA006 – Angiografi av skalle, kombination av två eller flera angiografier

KVÅ Åtgärdskoden för Angiografi av skalle, kombination av två eller flera angiografier är AA006.

Kod AA006
Kodtext Angiografi av skalle, kombination av två eller flera angiografier
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke