AA010 – Angiografisk undersökning på frågeställningen hjärndöd

KVÅ Åtgärdskoden för Angiografisk undersökning på frågeställningen hjärndöd är AA010.

Kod AA010
Kodtext Angiografisk undersökning på frågeställningen hjärndöd
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke