AA018 – Dopplerundersökning av hjärnans kärl

KVÅ Åtgärdskoden för Dopplerundersökning av hjärnans kärl är AA018.

Kod AA018
Kodtext Dopplerundersökning av hjärnans kärl
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke