AA021 – Elektroencefalografi (EEG) med reaktionstidsmätning eller annat uppmärksamhetstest

KVÅ Åtgärdskoden för Elektroencefalografi (EEG) med reaktionstidsmätning eller annat uppmärksamhetstest är AA021.

Kod AA021
Kodtext Elektroencefalografi (EEG) med reaktionstidsmätning eller annat uppmärksamhetstest
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke