AA025 – Elektromyografi (EMG) UNS (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Elektromyografi (EMG) UNS (i) är AA025.

Kod AA025
Kodtext Elektromyografi (EMG) UNS (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke