AA026 – Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling

KVÅ Åtgärdskoden för Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling är AA026.

Kod AA026
Kodtext Elektromyografi (EMG) vid botulinumtoxinbehandling
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke