AA027 – Elektromyografi (EMG), nål

KVÅ Åtgärdskoden för Elektromyografi (EMG), nål är AA027.

Kod AA027
Kodtext Elektromyografi (EMG), nål
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke