AA029 – Elektromyografi inklusive mätning av nervledningshastighet (CV-EMG)

KVÅ Åtgärdskoden för Elektromyografi inklusive mätning av nervledningshastighet (CV-EMG) är AA029.

Kod AA029
Kodtext Elektromyografi inklusive mätning av nervledningshastighet (CV-EMG)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke