AA030 – Elektromyografi med ytelektroder (Yt-EMG)

KVÅ Åtgärdskoden för Elektromyografi med ytelektroder (Yt-EMG) är AA030.

Kod AA030
Kodtext Elektromyografi med ytelektroder (Yt-EMG)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke