AA034 – Epidurografi

KVÅ Åtgärdskoden för Epidurografi är AA034.

Kod AA034
Kodtext Epidurografi
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke