AA035 – Flebografi av annan ven inom nervsystemet (utan egen kod)

KVÅ Åtgärdskoden för Flebografi av annan ven inom nervsystemet (utan egen kod) är AA035.

Kod AA035
Kodtext Flebografi av annan ven inom nervsystemet (utan egen kod)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke