AA038 – Hjärnstamsaudiometri (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Hjärnstamsaudiometri (i) är AA038.

Kod AA038
Kodtext Hjärnstamsaudiometri (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke