AA039 – Klinisk undersökning av nervsystemet

KVÅ Åtgärdskoden för Klinisk undersökning av nervsystemet är AA039.

Kod AA039
Kodtext Klinisk undersökning av nervsystemet
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke