AA041 – Klinisk undersökning för att diagnostisera upphävd hjärnfunktion (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Klinisk undersökning för att diagnostisera upphävd hjärnfunktion (i) är AA041.

Kod AA041
Kodtext Klinisk undersökning för att diagnostisera upphävd hjärnfunktion (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke