AA042 – Kortikografi (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Kortikografi (i) är AA042.

Kod AA042
Kodtext Kortikografi (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke