AA052 – Screeningtest av kognitiva funktioner (i)

KVÅ Åtgärdskoden för Screeningtest av kognitiva funktioner (i) är AA052.

Kod AA052
Kodtext Screeningtest av kognitiva funktioner (i)
Klass (typ av åtgärd) Medicinska åtgärder
Avsnitt A. Nervsystemet, kraniet och intrakraniella strukturer
Kapitel A. Utredande åtgärder relaterade till mänsklig struktur och psyke