ZZS00 – Rotationslambå

KVÅ Åtgärdskoden för Rotationslambå är ZZS00.

Kod ZZS00
Kodtext Rotationslambå
Klass (typ av åtgärd) Kirurgiska åtgärder
Avsnitt V. Tilläggskoder
Kapitel Z. Kompletterande information, t.ex. sidoangivelse, tidsangivelse