ZZS10 – Transpositionslambå

KVÅ Åtgärdskoden för Transpositionslambå är ZZS10.

Kod ZZS10
Kodtext Transpositionslambå
Klass (typ av åtgärd) Kirurgiska åtgärder
Avsnitt V. Tilläggskoder
Kapitel Z. Kompletterande information, t.ex. sidoangivelse, tidsangivelse