Medicinsk ordlista (ordbok)

Sök medicinska ord och termer

1-alkyl-2-acetylglycerofosfokolinesteras (1-Alkyl-2-acetylglycerophosphocholine Esterase)

Ett lipoproteinassocierat FOSFOLIPAS A2 som modulerar verkan av TROMBOCYTAKTIVERANDE FAKTOR genom hydrolysering av SN-2-esterbindningen för att ge den biologiskt inaktiva lyso-trombocytaktiverande faktorn. Det har specificitet för fosfolipidsubstrat med kortkedjiga rester i SN-2-positionen, men inaktivt mot långkedjiga fosfolipider. Brist på detta enzym är förknippat med många sjukdomar inklusive ASTMA och HYPERKOLESTEROLEMI.

1-deoxinojirimycin (1-Deoxynojirimycin)

(2R-(2-alfa,3-beta,4-alfa,5-beta))-2-(hydroximetyl)-3,4,5-piperidinetriol. En alfaglukosidashämmare med antiviral verkan. Deoxynojirimycinderivat kan ha anti-HIV-verkan.

1-metyl-3-isobutylxantin (1-Methyl-3-isobutylxanthine)

3,7-dihydro-1-metyl-3-(2-metylpropyl)-1H-purin-2,6-dion. En kraftigt verkande cyklisk nukleotidfosfodiesterashämmare; pga denna verkan ökar substansen cykliskt AMP och cykliskt GMP i vävnad och aktive rar därmed cyklisk nukleotidberoende proteinkinaser.

1-metyl-4-fenylpyridinium (1-Methyl-4-phenylpyridinium)

1-metyl-4-fenylpyridinium (MPP+). En aktiv neurotoxisk metabolit av 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP). Substansen sänker dopaminnivåer, hämmar katekolaminbiosyntesen, förbrukar kardiono repinefrin och inaktiverar tyrosinhydroxylas.Dessa och andra toxiska effekter leder till att oxidativ fosforilering upphör, till ATP-tömning och celldöd. Substansen, som är besläktad med paraquat, har också använts som ett växtgift.

1-naftylisotiocyanat (1-Naphthylisothiocyanate)

1-isotiocyanatonaftalen. Ett hjälpmedel för att studera leverskada som orsakar akut gallstopp och hyperbilirubinemi samt kronisk gallgångshyperplasi och gallcirros, med förändrad hepatocytfunktion. De t kan orsaka hud- och njurskada.

1-oktanol (1-Octanol)

En färglös, något viskös vätska som används som skumdämpande eller vätmedel. Det används även som lösningsmedel i ytskyddspreparat, vaxer och oljor, och som råmaterial till mjukgörare.

1-propanol (1-Propanol)

En färglös vätska framställd genom oxidation av alifatiska kolvätenoch som används som lösningsmedel och kemisk intermediär.

11 8 (11 8)

8,11,14-eikosatriensyra. En 20-kolskedjad fettsyra, omättad i positionerna 8, 11 och 14. Endast i position 5 skiljer den sig från arakidonsyra, 5,8,11,14-eikosatetraensyra.

11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2 (11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2)

Ett NAD-beroende 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenas med hög affinitet som verkar enkelriktat för att katalysera dehydrogeneringen av KORTISOL till KORTISON. Det finns främst i mineralokortikoid målvävnader såsom NJURE; KOLON; SVETTKÖRTLAR; och placenta. Frånvaron av enzymet leder till en dödlig blankett [publikationstyp] av barndomshypertoni benämnd, UPPENBAR MINERALOCORTICOID EXCESS SYN

12:e kranialnerven (Hypoglossal Nerve)

Den tolfte hjärnnerven (nervus hypoglossus) utgår från hypoglossuskärnan i den förlängda märgen och leder nervimpulser till tungans alla muskler utom palatoglossus, som försörjs av vagusnerven (den 10:e hjärnnerven). Nerven leder även proprioceptiva signaler från tungans muskler.

13-dibutyrat forbol 12 (13-Dibutyrate Phorbol 12)

En forbolester som finns i krotonolja. Förutom att framkalla hudtumörer aktiverar ämnet effektivt kalciumutlöst, fosfolipidberoende proteinkinas (proteinkinas C). Tack vare denna egenskap har forbol 12,13-dibutyrat genomgripande verkan på många biologiska system.

14-3-3-proteiner (14-3-3 Proteins)

En stor familj av signaltransducerande adapterproteiner som finns i många olika eukaryoter. De är PHOSPHOSERINE och PHOSPHOTREONINE bindande proteiner involverade i viktiga cellulära processer inklusive SIGNAL TRANSDUCTION; CELL CYCLE control; APOPTOSIS; och cellulära stressresponser. 14-3-3-proteiner fungerar genom att interagera med andra signaltransducerande proteiner och påverka förändringar i deras enzymatiska aktivitet och subcellulär lokalisering. Namnet 14-3-3 härstammar från numeriska beteckningar som används i de ursprungliga fraktioneringsmönstren för proteiner.

Antal ord i ordboken: 31210

Resurser