Medicinsk ordlista (ordbok)

Sök medicinska ord och termer

15-oxoprostaglandin 13-reduktas (15-Oxoprostaglandin 13-Reductase)

(5Z)-(15S)-11-alfahydroxy-9,15-dioxoprostanoat:NAD(P)+ delta(13)-oxidoreduktas. Ett enzym som är verksamt vid prostaglandin E och F katabolism. Det katalyserar reduktionen av dubbelbindningen i positi on 13-14 hos 15-ketoprostaglandiner och använder NADPH som kofaktor. EC 1.3.1.48.

16-dimetylprostaglandin e2 16 (16-Dimethylprostaglandin E2 16)

(5Z,11-alfa,13E,15R)-11,15-dihydroxy-16,16-dimetyl-9-oxoprosta-5,13-dien-1-syra. En syntetisk prostaglandin E-analog som skyddar magslemhinnan, förhindrar sårbildning och främjar läkning av magsår. sk yddseffekten är oberoende av syrahämning. Den har också en kraftigt hämmande effekt på bukspottkörtelfunktioner och tillväxt av experimentella tumörer.

17-hydroxikortikosteroider (17-Hydroxycorticosteroids)

En grupp hydroxykortikosteroider som har en hydroxygrupp i position 17. Utsöndring av dessa substanser i urin används som en indiker ing av njurfunktionen. De används systemiskt i fri alkoholform, me n efter förestring av hydroxygrupperna ökar den topiska effekten.

19-jodokolesterol (19-Iodocholesterol)

19-jodkolest-5-en-3-beta-ol. Ett kolesterolderivat som vanligtvis har en substitution av radioaktivt jod i position 19. Substansen är ett medel för njurbarksskintigrafi vid undersökning av patienter med misstänkt Cushings syndrom, hyperaldosteronism, feokromocytom eller med binjurerester efter total adrenektomi.

2`5`-oligoadenylatsyntetas (5′-Oligoadenylate Synthetase 2′)

Ett enzym som katalyserar omvandlingen av ATP till en rad (2´-5´)-bundna oligoadenylater och pyrofosfat i närvaro av dubbelsträngat RNA. Dessa oligonukleotider aktiverar endoribonukleas (RNas L) som k lyver enkelsträngat RNA. Interferon kan inducera dessa reaktioner. EC 2.7.7.-.

2-acetolaktatmutas (2-Acetolactate Mutase)

Ett enzym som ingår i biosyntesen av isoleucin och valin. Det förvandlar 2-acetolaktat till 3-hydroxy-2-oxo-isovalerat. Det medverkar också till att bilda 2-hydroxy-2-oxo-3-metylvalerat av 2-hydroxy-2 -acetobutyrat. EC 5.4.99.3.

2-acetylaminofluoren (2-Acetylaminofluorene)

En leverkarcinogen vars verkningsmekanism innebär N-hydroxylering till arylhydroxamsyra följt av enzymatisk sulfonering till sulfoxyfluorenylacetamid. Den används för att studera de karcinogena och mu tagena egenskaperna hos aromatiska aminer.

2-aminoadipinsyra (2-Aminoadipic Acid)

En metabolit i lysinets biokemiska huvudpathway. Den verkar som antagonist mot neurostimulerande aktivitet modulerad av glutamatreceptorn N-metyl-d-aspartat (NMDA).

2-dioxygenas homogentisat-1 (2-Dioxygenase Homogentisate 1)

Ett mononukleär Fe (II) -beroende oxygenas, detta enzym katalyserar omvandlingen av homogentisatet till 4-maleylacetoacetat, det tredje steget i vägen för katabolismen av TYROSIN. Brist på enzymet orsakar ALKAPTONURI, en autosomal recessiv störning, kännetecknad av homogentisk aciduria, OCHRONOS och ARTRIT. Detta enzym karakteriserades tidigare som EC 1.13.1.5 och EC 1.99.2.5.

Antal ord i ordboken: 31210

Resurser