NEXUS kriterierna för nackskador

NEXUS-kriterierna
Ingen fokalneurologi
Ingen ömhet över kotpelaren
Ingen medvetandesänkning
Ej intoxikerad
Ingen annan distraherande skada