1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin (1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-Methylpiperazine)

1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin

En specifik proteinkinas C-hämmare, som hämmar frisättning av peroxid från humana neutrofiler (PMN) stimulerade med forbolmyristatacetat eller syntetisk diacylglycerol.

Förklaring på engelska

A specific protein kinase C inhibitor, which inhibits superoxide release from human neutrophils (PMN) stimulated with phorbol myristate acetate or synthetic diacylglycerol.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)-2-Methylpiperazine; H-7; H 7

Svensk term 1-(5-isokinolinsulfonyl)-2-metylpiperazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1-(5-Isoquinolinylsulfonyl)-2-Methylpiperazine; H-7; H 7
Engelsk term 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-Methylpiperazine
MESH ID D019307

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.