1-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas (1-Acylglycerophosphocholine O-Acyltransferase)

1-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas

Ett enzym som huvudsakligen finns i lymfocyternas plasmamembran. Det katalyserar överföringen av långa fettsyror, företrädesvis omättade fettsyror, till lysofosfatider med formationen 1,2-diacyl glycero-3-fosfokolin och CoA. EC 2.3.1.23.

Förklaring på engelska

An enzyme localized predominantly within the plasma membrane of lymphocytes. It catalyzes the transfer of long-chain fatty acids, preferentially unsaturated fatty acids, to lysophosphatides with the formation of 1,2-diacylglycero-3-phosphocholine and CoA. EC 2.3.1.23.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Acylglycerophosphocholine O Acyltransferase; O-Acyltransferase, 1-Acylglycerophosphocholine; Acyl-CoA-1-Acylglycero-3-Phosphocholine-O-Acyltransferase; Acyl CoA 1 Acylglycero 3 Phosphocholine O Acyltransferase; 1-Acylglycerophosphocholine Acyltransferase; 1 Acylglycerophosphocholine Acyltransferase; Acyltransferase, 1-Acylglycerophosphocholine; Lysophosphatidylcholine Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine; Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl CoA Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl CoA; CoA Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl; Lysophosphatidylcholine Palmitoyl CoA Acyltransferase; Lysophospholipid Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophospholipid; Acyl CoA Lysolecithin Acyltransferase; Lysolecithin Acyltransferase; Acyltransferase, Lysolecithin

Svensk term 1-acylglycerofosfokolin O-acyltransferas
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Acylglycerophosphocholine O Acyltransferase; O-Acyltransferase, 1-Acylglycerophosphocholine; Acyl-CoA-1-Acylglycero-3-Phosphocholine-O-Acyltransferase; Acyl CoA 1 Acylglycero 3 Phosphocholine O Acyltransferase; 1-Acylglycerophosphocholine Acyltransferase; 1 Acylglycerophosphocholine Acyltransferase; Acyltransferase, 1-Acylglycerophosphocholine; Lysophosphatidylcholine Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine; Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl CoA Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl CoA; CoA Acyltransferase, Lysophosphatidylcholine-Palmitoyl; Lysophosphatidylcholine Palmitoyl CoA Acyltransferase; Lysophospholipid Acyltransferase; Acyltransferase, Lysophospholipid; Acyl CoA Lysolecithin Acyltransferase; Lysolecithin Acyltransferase; Acyltransferase, Lysolecithin
Engelsk term 1-Acylglycerophosphocholine O-Acyltransferase
MESH ID D008243

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.