1-butanol (1-Butanol)

1-butanol

Ett fyra kollinjärt kolväte som har en hydroxigrupp i position 1.

Förklaring på engelska

A four carbon linear hydrocarbon that has a hydroxy group at position 1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Butanol; Butyl Alcohol; Alcohol, Butyl; n-Butanol; n Butanol; n-Butyl Alcohol; Alcohol, n-Butyl; n Butyl Alcohol

Svensk term 1-butanol
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Butanol; Butyl Alcohol; Alcohol, Butyl; n-Butanol; n Butanol; n-Butyl Alcohol; Alcohol, n-Butyl; n Butyl Alcohol
Engelsk term 1-Butanol
MESH ID D020001

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.