1-deoxinojirimycin (1-Deoxynojirimycin)

1-deoxinojirimycin

(2R-(2-alfa,3-beta,4-alfa,5-beta))-2-(hydroximetyl)-3,4,5-piperidinetriol. En alfaglukosidashämmare med antiviral verkan. Deoxynojirimycinderivat kan ha anti-HIV-verkan.

Förklaring på engelska

An alpha-glucosidase inhibitor with antiviral action. Derivatives of deoxynojirimycin may have anti-HIV activity.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Deoxynojirimycin; 1-Deoxymannojirimycin; 1 Deoxymannojirimycin; Moranoline; Bay n 5595; 1-Deoxynojirimycin Hydrochloride; 1 Deoxynojirimycin Hydrochloride; 1,5-Deoxy-1,5-imino-D-mannitol; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol

Svensk term 1-deoxinojirimycin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Deoxynojirimycin; 1-Deoxymannojirimycin; 1 Deoxymannojirimycin; Moranoline; Bay n 5595; 1-Deoxynojirimycin Hydrochloride; 1 Deoxynojirimycin Hydrochloride; 1,5-Deoxy-1,5-imino-D-mannitol; 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-mannitol
Engelsk term 1-Deoxynojirimycin
MESH ID D017485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.