1-karboxyglutaminsyra (1-Carboxyglutamic Acid)

1-karboxyglutaminsyra

Påträffas i olika vävnader, särskilt i fyra blodproppsbildande proteiner inklusive protrombin, i njurprotein, i benprotein och i protein i diverse ektopiska förkalkningar.

Förklaring på engelska

Found in various tissues, particularly in four blood-clotting proteins including prothrombin, in kidney protein, in bone protein, and in the protein present in various ectopic calcifications.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Carboxyglutamic Acid; 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid; gamma-Carboxyglutamic Acid; gamma Carboxyglutamic Acid; gamma-Carboxyglutamate; gamma Carboxyglutamate

Svensk term 1-karboxyglutaminsyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Carboxyglutamic Acid; 3-Amino-1,1,3-propanetricarboxylic Acid; gamma-Carboxyglutamic Acid; gamma Carboxyglutamic Acid; gamma-Carboxyglutamate; gamma Carboxyglutamate
Engelsk term 1-Carboxyglutamic Acid
MESH ID D015055

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.