1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)

1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin

En dopaminerg neurotoxisk substans som framkallar irreversibla kliniska, kemiska och patologiska förändringar som härmar dem man finner vid Parkinsons sjukdom.

Förklaring på engelska

A dopaminergic neurotoxic compound which produces irreversible clinical, chemical, and pathological alterations that mimic those found in Parkinson disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; MPTP

Svensk term 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin
Synonym på svenska
Synonym på engelska N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine; MPTP
Engelsk term 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
MESH ID D015632

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.