1-metyl-4-fenylpyridinium (1-Methyl-4-phenylpyridinium)

1-metyl-4-fenylpyridinium

1-metyl-4-fenylpyridinium (MPP+). En aktiv neurotoxisk metabolit av 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP). Substansen sänker dopaminnivåer, hämmar katekolaminbiosyntesen, förbrukar kardiono repinefrin och inaktiverar tyrosinhydroxylas.Dessa och andra toxiska effekter leder till att oxidativ fosforilering upphör, till ATP-tömning och celldöd. Substansen, som är besläktad med paraquat, har också använts som ett växtgift.

Förklaring på engelska

An active neurotoxic metabolite of 1-METHYL-4-PHENYL-1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE. The compound reduces dopamine levels, inhibits the biosynthesis of catecholamines, depletes cardiac norepinephrine and inactivates tyrosine hydroxylase. These and other toxic effects lead to cessation of oxidative phosphorylation, ATP depletion, and cell death. The compound, which is related to PARAQUAT, has also been used as an herbicide.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Methyl 4 phenylpyridinium; 1-Methyl-4-phenylpyridine; 1 Methyl 4 phenylpyridine; N-Methyl-4-phenylpyridinium; N-Methyl-4-phenylpyridine; N Methyl 4 phenylpyridine; 1-Methyl-4-phenylpyridinium Ion; 1 Methyl 4 phenylpyridinium Ion; Cyperquat; 1-Methyl-4-phenylpyridinium Chloride; 1 Methyl 4 phenylpyridinium Chloride

Svensk term 1-metyl-4-fenylpyridinium
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Methyl 4 phenylpyridinium; 1-Methyl-4-phenylpyridine; 1 Methyl 4 phenylpyridine; N-Methyl-4-phenylpyridinium; N-Methyl-4-phenylpyridine; N Methyl 4 phenylpyridine; 1-Methyl-4-phenylpyridinium Ion; 1 Methyl 4 phenylpyridinium Ion; Cyperquat; 1-Methyl-4-phenylpyridinium Chloride; 1 Methyl 4 phenylpyridinium Chloride
Engelsk term 1-Methyl-4-phenylpyridinium
MESH ID D015655

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.