1-naftylamin (1-Naphthylamine)

1-naftylamin

En misstänkt industriell karcinogen. Dess N-hydroxymetabolit är starkt karcinogen och mutagen.

Förklaring på engelska

A suspected industrial carcinogen (and listed as such by OSHA). Its N-hydroxy metabolite is strongly carcinogenic and mutagenic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Naphthylamine; 1-Aminonaphthalene; 1 Aminonaphthalene; 8-Aminonaphthalene; 8 Aminonaphthalene; alpha-Naphthylamine; alpha Naphthylamine; Naphthalidine

Svensk term 1-naftylamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Naphthylamine; 1-Aminonaphthalene; 1 Aminonaphthalene; 8-Aminonaphthalene; 8 Aminonaphthalene; alpha-Naphthylamine; alpha Naphthylamine; Naphthalidine
Engelsk term 1-Naphthylamine
MESH ID D015057

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.