1-naftylisotiocyanat (1-Naphthylisothiocyanate)

1-naftylisotiocyanat

1-isotiocyanatonaftalen. Ett hjälpmedel för att studera leverskada som orsakar akut gallstopp och hyperbilirubinemi samt kronisk gallgångshyperplasi och gallcirros, med förändrad hepatocytfunktion. De t kan orsaka hud- och njurskada.

Förklaring på engelska

A tool for the study of liver damage which causes bile stasis and hyperbilirubinemia acutely and bile duct hyperplasia and biliary cirrhosis chronically, with changes in hepatocyte function. It may cause skin and kidney damage.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Naphthylisothiocyanate; alpha-Naphthylisothiocyanate; alpha Naphthylisothiocyanate

Svensk term 1-naftylisotiocyanat
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Naphthylisothiocyanate; alpha-Naphthylisothiocyanate; alpha Naphthylisothiocyanate
Engelsk term 1-Naphthylisothiocyanate
MESH ID D015058

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.