1-oktanol (1-Octanol)

1-oktanol

En färglös, något viskös vätska som används som skumdämpande eller vätmedel. Det används även som lösningsmedel i ytskyddspreparat, vaxer och oljor, och som råmaterial till mjukgörare.

Förklaring på engelska

A colorless, slightly viscous liquid used as a defoaming or wetting agent. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Octanol; n-Octyl Alcohol; Alcohol, n-Octyl; n Octyl Alcohol; n-Octanol; n Octanol

Svensk term 1-oktanol
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Octanol; n-Octyl Alcohol; Alcohol, n-Octyl; n Octyl Alcohol; n-Octanol; n Octanol
Engelsk term 1-Octanol
MESH ID D020003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.