1-propanol (1-Propanol)

1-propanol

En färglös vätska framställd genom oxidation av alifatiska kolvätenoch som används som lösningsmedel och kemisk intermediär.

Förklaring på engelska

A colorless liquid made by oxidation of aliphatic hydrocarbons that is used as a solvent and chemical intermediate.

Synonym, svenska: Propylalkohol

Synonym, engelska: n-Propanol; Propanol; Alcohol, Propyl; Propyl Alcohol

Svensk term 1-propanol
Synonym på svenska Propylalkohol
Synonym på engelska n-Propanol; Propanol; Alcohol, Propyl; Propyl Alcohol
Engelsk term 1-Propanol
MESH ID D000433

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.