1-ring heterocycliska föreningar (1-ring heterocyclic compounds)

1-ring heterocycliska föreningar

En klass organiska föreningar med en ringstruktur, innehållande mer än en sorts atom, vanligen kol plus någon annan atom. Ringstrukturen kan vara aromatisk eller icke-aromatisk.

Förklaring på engelska

Organic compounds that contain a ring structure made up of carbon and one or more additional elements such as nitrogen and oxygen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1-Ring Heterocyclic Compounds; Heterocyclic Compounds, 1 Ring; Heterocyclic Cpds, 1-Ring; 1-Ring Heterocyclic Cpds; Heterocyclic Cpds, 1 Ring

Svensk term 1-ring heterocycliska föreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1-Ring Heterocyclic Compounds; Heterocyclic Compounds, 1 Ring; Heterocyclic Cpds, 1-Ring; 1-Ring Heterocyclic Cpds; Heterocyclic Cpds, 1 Ring
Engelsk term 1-ring heterocyclic compounds
MESH ID D006573

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.