1-sarkosin-8-isoleucin angiotensin II (1-Sarcosine-8-Isoleucine Angiotensin II)

1-sarkosin-8-isoleucin angiotensin II

En angiotensin II-analog som verkar som en mycket specifik angiotensin II-hämmare.

Förklaring på engelska

An ANGIOTENSIN II analog which acts as a highly specific inhibitor of ANGIOTENSIN TYPE 1 RECEPTOR.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1 Sarcosine 8 Isoleucine Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sarcosine-8-Isoleucine; 1-Sar-8-Ile Angiotensin II; 1 Sar 8 Ile Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sar-8-Ile; Sarile; 1-(N-Methylglycine)-8-L-Isoleucine-Angiotensin II

Svensk term 1-sarkosin-8-isoleucin angiotensin II
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1 Sarcosine 8 Isoleucine Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sarcosine-8-Isoleucine; 1-Sar-8-Ile Angiotensin II; 1 Sar 8 Ile Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sar-8-Ile; Sarile; 1-(N-Methylglycine)-8-L-Isoleucine-Angiotensin II
Engelsk term 1-Sarcosine-8-Isoleucine Angiotensin II
MESH ID D015059

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.