11 8 (11 8)

11 8

8,11,14-eikosatriensyra. En 20-kolskedjad fettsyra, omättad i positionerna 8, 11 och 14. Endast i position 5 skiljer den sig från arakidonsyra, 5,8,11,14-eikosatetraensyra.

Förklaring på engelska

A 20-carbon-chain fatty acid, unsaturated at positions 8, 11, and 14. It differs from arachidonic acid, 5,8,11,14-eicosatetraenoic acid, only at position 5.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Homo-gamma Linolenic Acid; Homo gamma Linolenic Acid; Linolenic Acid, Homo-gamma; Dihomo-gamma-Linolenic Acid; Dihomo gamma Linolenic Acid; 8,11,14 Eicosatrienoic Acid; Dihomogammalinolenic Acid; Ro 12-1989; Ro 12 1989; Ro 121989

Svensk term 11 8
Synonym på svenska
Synonym på engelska Homo-gamma Linolenic Acid; Homo gamma Linolenic Acid; Linolenic Acid, Homo-gamma; Dihomo-gamma-Linolenic Acid; Dihomo gamma Linolenic Acid; 8,11,14 Eicosatrienoic Acid; Dihomogammalinolenic Acid; Ro 12-1989; Ro 12 1989; Ro 121989
Engelsk term 11 8
MESH ID D015126

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.